تاريخ : شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳ | ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دست کوچولو


باید چهار همرنگ را بصورت چهار گوش (مربع یا مستطیل) انتخاب کنی. هر چه این چهارگوش بزرگتر باشد امتیاز بیشتری کسب می کنی.
بعضی از حالت های انتخاب تنها شامل یک رنگ است. و داخل آن رنگ دیگری نیست.
مهم این است که چهار گوشه یک رنگ باشد ،‌می تواند درون آن رنگ های دیگری قرار گیرد.
بسته به دید تو است که وسیع نگاه کنی یا محدود. چهارضلع اصلی را کوچک ببینی یا بزرگ.

در زندگی و رابطه های ما ... گاه تنها می توانیم با آدم های محدودی ارتباط برقرار کنیم. گاه رابطه هامون خیلی کوچک است و گاه بزرگ تر. آن هنگام که بزرگ تر است ، کم پیش می آید و یا شاید غیر ممکن است که همه ی رنگ ها یک رنگ ثابت باشد. ولی با شرط رعایت چهارچوب اصلی و همرنگ می توانی در آن رابطه باشی .. با فکر خودت با نظر خودت ، با قبول چهارچوب اصلی.
نمی خوام بگم که باید بطور کلی همه ی روابط بزرگ باشه ، گاهی یک رابطه کوچک هم زیباست و می ارزد به هر رابطه بزرگی. ولی باز به روحیات هر شخصی برمی گرده.

diamonds

 
پ ن : تعطیلات .. یهو تصمیم گرفتم که برم شیراز... ولی بلیط گیرم نیومد.  خوب باید قبول کرد که بعضی اوقات بدون برنامه ریزی نمیشه به مسافرت رفت. زبان

پ ن ١: دوستی دارم که میگه این آلودگی ها همه اش فیلمه .. الکی است. قبول هم نمی کند که هوا آلوده است. نمی دانم چرا به همه چیز شک دارد. چه دلیل بهتر از اینکه از آلودگی نه می توانستم نفس بکشم نه از سوزش چشم هایم امان داشته باشم.ولی او می گوید همه اش تلقین است. متفکر

پ ن ٢: خدا رو شکر هوا کمی بهتر شده .. حداقل من کوه های شمال را دیدم ،‌البته شرق تهران هنوز کوه ها دیده نمی شد.

پ ن ٣: شاید فردا به خانه هایتان سر زدم.  • بن تن
  • زمستانه