اکنون را زندگی می کنم.

قدیم ها درون تقویم جیبی ام اشاره ای به اتفاق ها و کارهای مهمی که انجام می دادم می نمودم و  هرگاه ازنوشتن در دفتر خاطراتم عقب می ماندم به آن رجوع و پس از یادآوری شروع به نوشتن می کردم

اکنون حتی تمایل ندارم به گذشته ها برگردم

حتی یک هفته قبل

اکنون را زندگی می کنم

بنابراین از امروز می گویم:

امروز دلم طبیعت خواست , هوای پاک , دود و ازدحام شهر آزارم می داد. با یک دوست خوب شهر را رفتیم و رفتیم تا به فشم رسیدیم. هوا خیلی خوب بود, دل نداشتم برگردم , حیف دیر رفته بودیم. حیف زمان نداشتیم بیشتر بمانیم. اینگونه طبیعت گردی را دوست دارم  . اگر به دامن طبیعت نروم احساس دلمردگی پیدا می کنم و چه احساس بدی است.

sun flower

پ ن : دیگر عادت باید کرده باشید, هر از گاهی غیب می شوم در روزمرگی ها و دوباره بازمیگردم ,خودم هم عادت کردم به این رویه .. به قول بعضی ها , زندگی صد سال اول سخت است , بخندید. لبخند

/ 2 نظر / 67 بازدید
نيما

آدم خوبه مث تو بيخيال باشه.نعمت بزرگيه ك ...خلي.خدا همه مارو ك... خل كنه .آمين

نيما

جالبه عالم پرت و پلا.