توکل بر خدا

خدا چگونه بگوید دست کوچولو؟ این همه نشانه ,

توئی که به خدا اعتماد داری و توکلت واقعی است ... پس دیگر نگران نباشد.دیگر غم خوردن برای چی؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید